Ukratko o nama

DIGITALNE BEŽIČNE RADIO MREŽE

Ako trebate:

  • pouzdan sistem za bežični prenos podataka
  • komunikaciju u realnom vremenu
  • raširenu mrežu sa stotinama tačaka ili samo jedan link
  • tačke u urbanoj sredini ili na nepristupačnom terenu
  • komunikaciju sa fiksnim ili mobilnim tačkama

tada je MORSE digitalni komunikacioni sistem RACOM vaš izbor!

RACOM je jedan od svjetskih lidera u proizvodnji industrijskih radio Modema visokih performansi dizajniranih pretežno za 'narrow-band' od 140 to 900 MHz. MORSE je jedinstvena mreža za prenos podataka sastavljena od pojedinačnih komponenti iz proizvodnog programa RACOM.

Za realizaciju vaših zahtjeva dostupan je veliki izbor radio modema, rutera, sofisticiranih softvera i druge opreme za konfigurisanje vaših bežičnih radio mreža.
MORSE sistem omogućava siguran prenos podataka velikim brzinama, pouzdanu i brzu paketsku radio mreža svih oblika i veličina, izvrstan sistem za monitoring i administriranje mrežom, bežičnu komunikacija bez greške na svakom mjestu i svim vremenskim u slovima.

Korisnici sistema su kompanije za proizvodnju i distribuciju vode, plina, električne energije, nafte, kompanije za prevoz putnika i transport roba, državne službe, banke, policija i dr.

Upotrebljava se za prikupljanje podataka i kontrolu visoke tehnologije - SCADA sistemimi za daljinski nadzor i upravljanje, ekološki monitoring, monitoring sigurnosnih zona, GPS monitoring i prenos podataka za/sa vozila, sigurnosni sistemi i nadzor objekata, transport novca, bankomati i POS terminali, grijanje, lutrija, metereologija, internet pristup,...


NADZOR I UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOVIMA

GPS SATELITSKI SISTEM ZA PRAĆENJE VOZILA

Sistem za satelitski nadzor i upravljanje voznim parkovima je namijenjen svim korisnicima koji žele svoj vozni park koristiti efikasnije i sa manjim troškovima te uvesti efikasan poslovni sistem.

Omogućen je stalan i ažuran pregled i nadzor nad stanjem voznog parka a sistem nudi podršku pri odlučivanju, omogućava brz pregled poslovnih procesa i obezbjeđuje podlogu za poboljšanje kvaliteta vaših poslova.

Mogućnosti upotrebe su na brojnim poslovnim područjima, od transportnih, prevoznih i distribucijskih organizacija, građevinarstva, servisnih i urgentnih službi, komunalnih usluga, do poštanske i paketne distribucije.

Uz 24 satni nadzor voznog parka korisnik ima uvid o kretanju vozila, zaustavljanju, brzini, tačnu satnicu na ruti te mnoge opcije prenosa statusa sa vozila ili tereta. Omogućena je izradu izveštaja i analiza, putnih naloga, evidencija o vozilima, vozačima, servisnim i tehničkim pregledima, gorivu, mazivu te obezbjedjuje korisnu bazu podataka o voznom parku.

Pri korištenju sistema dolazi do velikih ušteda u poslovanju a kroz povećanu efikasnost i kvalitet usluga bitno se smanjuju troškovi uz moguænost znatnog povećanja obima posla sa istim vlastitim resursima a na tržištu se tako dostižu i konkuretne prednosti.

Optimizirajte poslovanje, poboljšajte efikasnost i povećajte uštede i kvalitet obavljenih poslova!