ReDat3

Opis

ReDat3 je uređaj za digitalno snimanje koncipiran kao personalni PC računar, konstrukcija za snimanje i arhiviranje, kontrolu i naknadni pregled i reprodukciju snimljenog audio, video i integriranih komunikacionih podataka. Modularni koncept sistema obezbjeđuje snimanje različitih vrsta podataka, zavisno od instalisanih HW i SW modula.

Oprema omogućava traženo snimanje i preslušavanje razgovora za različite tipove priključaka (analogni telefon-priključak na javnu mrežu, digitalni lokal PBX-a, radio stanica, E1 interfejs), uz mogućnost istovremenog snimanja i preslušavanja snimljenih razgovora, a da pritom ni na koji način ne ometa razgovore na priključcima za koje je aktivirano snimanje razgovora, pretraživanje baze snimljenih razgovora po različitim parametrima, arhiviranje baze snimljenih razgovora.
U kompleksnim sistemima se koristi APPLICATION SERVER kao centralna jedinica za arhiviranje, administriranje i upravljanje sistemom.

Ukratko
ReDat3 je uređaj za digitalno snimanje koncipiran kao personalni PC računar, konstrukcija za snimanje i arhiviranje, kontrolu i naknadni pregled i reprodukciju snimljenog audio, video i integriranih komunikacionih podataka.

 

Karakteristike

Snimanje podataka:

 • Arhiviranje podataka na harddisk velikog kapaciteta sa mogućnosti redundance
 • Simultano snimanje i pregled
 • Integracija u LAN/WAN mrežu

Ulazni interfejsi:

 • Analogne telefonske linije, radiostanice, mobilna telefonija, različiti izvori audio signala
 • ISDN BRI linija sa S0 interfejsom
 • Interfejs za digitalne telefone Up0 (Ericsson, Siemens, Lucent, Bosch, Alcatel, Matra…)
 • PCM 2Mbit / G.703 sa signalingom S7, Q-sig, DSS1...
 • PCM 2Mbit/s – serijski data podaci
 • Analogni i digitalni video signali (CCIR PAL, NTSC)
 • IP telefonija, Ethernet data
 • Radar data (Asterix, Redil, …), upravljački i dijagnostički podaci

Funkcionisanje:

 • Potpuno automatizovano
 • Nadzor se vrši u normalnom PC sistemu, klient-server konfiguracije, sa upotrebom sinhronizacije vremena
 • Različiti nivoi za mogućnost pristupanja podacima
 • Sortiranje, pretraživanje, filtriranje, statistika
 • Administrativne funkcije su dostupne direktno, putem tastature, putem izdvojenog terminala ili kroz LAN mrežu
 • Uključeno dijagnosticiranje

 

Modeli

ReDat 3 sistem obezbjeđuje širok izbor moguće konfiguracije, funkcija i solucija za audio-video-data snimanje.

Hardverski je dizajniran kao personalni računar sa zvučnikom, monitor, tastatura i miš. Hard disk je velikog kapaciteta a opcija je RAID kontroler uz dodatni HDD ili

DVD drajv te ostale specijalne i posebne opcije arhiviranja. Pojedinačne komponente daju korisniku mogućnost nadgradnje i proširenja sistema.

Zavisno od potreba krajnjeg korisnika za brojem i vrstom potrebnih ulaznih interfejsa, ReDat3 uređaj može biti opremljen:

 • komercijalni ReDat3-C, verzija uredjaja za snimanje sa arhiviranjem na disk na komercijalnom PC destop računaru, alternativno sa arhiviranjem na backup medij
 • industrijski ReDat3- I, verzija uredjaja za snimanje arhiviranjem na disk na industrijskom kompjuteru u 19“ recku sa kučištem IP51, sa komercijalnom matičnom pločom, dodatno sa arhiviranjem na backup medij
 • PLUS verzija sa industrijskom CPU kartom uz pasivni bus sa većim brojem PCI slotova.

Industrijski dizajn je otporniji na vibracije i šok. Takođe je dopunjen i sa setom ventilatora, koji dozvoljavaju rad i pri većim temperaturama a konstrukcija može biti za instalciju u 19“ reck 600x600x1200-2000 mm.

Bazna konfiguracija

Sastav:

 • Personalni kompjuter, desktop kučište sa max.6 slotova, ReDat3 – C
 • Harddisk (EIDE), kapacitet 360GB
 • Ethernet interfejs za LAN konekciju, na NTP Server: standard RFC 1305, port 123, protocol UDP
 • Instalisan QNX6 "Real time" sistem i ReDat3 softver oprema

Konfiguracija:

 • Kartica APC za analogni ulaz telefonskih i drugih audio signala
 • Kartica UDR sa verzijom FW za direktan ulaz digitalnih linija
 • Kartica PCM za priključak digitalne linije 2Mbit/G.703
 • Kartica VIO za video priključke
 • Modul EVK za ekstenziju VIO kartica
 • Kartica Ethernet za snimanje IP telefonije
 • Monitor, tastatura, miš, zvučnik